stockholm.se Sidhuvudbild

Öppettider

De flesta barnen åker skolskjuts med taxi till och från språkförskolan, vilket innebär att de kommer till förskolan mellan kl 7:30 och 9:00 och åker hem mellan kl 15:00 och 17:00.

På måndagar stänger språkförskolan kl 14:45 p g a behandlingsplanering, handledning, m m.

Språkförskolan håller stängt tre dagar i början av höstterminen och två dagar i början av vårterminen med anledning av fortbildning samt planering av verksamheten.

Senast uppdaterad 170927