stockholm.se Sidhuvudbild

Personal

Blå avdelning
Shanti Christ, förskollärare
Maria Hede, förskollärare
Daiva Jomaa, förskollärare
Inga-Lill Ringbom, förskollärare
Marianne Sundell, logoped

Gul avdelning
Sara Bylund, logoped
Lena Chiappe Olsson, förskollärare
Eva Norlén, förskollärare
Eva Stenström, förskollärare

Röd avdelning
Karin Border, förskollärare
Yvonne Gustafsson, förskollärare/talpedagog
Nina Linjer Grahn, logoped
Birgitta Mattes, förskollärare

Kök
Raghad Ibrahim

Ekonomibiträde
Binta Bah

Senast uppdaterad 171031