stockholm.se Sidhuvudbild

Personal

Blå avdelning
Shanti Christ, förskollärare
Maria Hede, förskollärare
Daiva Jomaa, förskollärare
Marianne Sundell, logoped
Mats Wirström, förskollärare (vikarie)

Gul avdelning
Sara Bylund, logoped
Eva Norlén, förskollärare
Eva Stenström, förskollärare
Hanna Wennerberg, förskollärare

Röd avdelning
Karin Border, förskollärare
Yvonne Gustafsson, förskollärare/talpedagog
Nina Linjer Grahn, logoped
Birgitta Mattes, förskollärare
Inga-Lill Ringbom, förskollärare

Kök
Raghad Ibrahim

Ekonomibiträde
Binta Bah

Senast uppdaterad 180307