stockholm.se Sidhuvudbild

Om oss

Språkförskolan Bamse tar emot barn med kraftigt försenad eller avvikande tal- och språkutveckling. Språkstörningen ska inte bero på andra funktionshinder, som t ex psykisk utvecklingsstörning, hörselskada eller diagnos inom autismspektrum.

Vi erbjuder heldagsomsorg i små grupper med anpassad pedagogik och regelbunden språkträning hos logoped.

För att söka plats på språkförskolan krävs remiss från logoped.

playground_bridge_timbo_playing_sm_nwm.gif

Språkförskolan Bamse drivs i samarbete mellan Stockholms stad och Stockholms läns landsting.
Vårt upptagningsområde är hela Stockholms stad och verksamheten är placerad på Södermalm.

Språkförskolan har tre behandlingsavdelningar med plats för åtta barn per avdelning. På varje avdelning arbetar tre förskollärare och en logoped.
Vi får även konsultinsatser från psykolog.

Produkt från Lawebb