stockholm.se Sidhuvudbild

Studiebesök

Gör ett studiebesök hos oss!

Vi informerar om vår verksamhet, besvarar frågor och visar material, metoder och lokaler. Meddela oss era önskemål så utformar vi studiebesöket utifrån dem.

Upplysningar och bokning via logoped Marianne Sundell,
tel 08-508 12 426, e-post marianne.sundell@stockholm.se.

Senast uppdaterad 161222