Sidhuvudbild

Barngrupper

Vi strävar efter att våra barn ska få möjlighet att lära i mindre grupper och har därför valt att organisera oss i basgrupper. Basgrupperna består av 10-16 barn utifrån gruppens ålder och sammansättning.
Basgrupperna utgör den kontinuitet som barnen leker och lär. I den har barnen en tillhörighet och ges möjlighet att utveckla sin empati och sociala förmåga.

I våra verkstäder uppstår andra gruppsammansättningar med barn från olika basgrupper utifrån intresse och förmåga. Vi vuxna arbetar i verkstäderna med de barn som valt att vara där. Vi avgör också hur många barn som kan delta i aktiviteterna för att hålla en arbetsro för lärande.

Senast uppdaterad 141121