Sidhuvudbild

Introduktion

Förskolan tar emot barn och föräldrar/vårdnadshavare till förskolan och försöker skapa en tillitsfull relation i samspel med varandra.
Vi lägger tonvikten vid att lära känna barn och föräldrar och att presentera verksamheten.

Vi tillämpar föräldraaktiv introduktion som innebär att förälder deltar under heldagar tillsammans med sitt barn för att knyta an till personal och lära känna verksamheten tillsammans med barnet.

Vid behov av introduktion av hela barngrupper använder vi oss av en anpassad metod.

Senast uppdaterad 120210