Sidhuvudbild

Om Båtklubben

Förskolan är förlagd i två fastigheter med gemensam utsläppsgård. Totalt har förskolan plats för ca 90 barn mellan 1-5 år.

Hitta till vår förskola på den här adressen:

Förskolan Båtklubben
Båtklubbsgatan 11-13
120 71 Stockholm

Senast uppdaterad 141121