Sidhuvudbild

Välkommen till Båtklubben

Förskolan Båtklubbenär en kommunal förskola och ingår i Hammarby Sjöstads förskolor tillsammans med förskolorna Kryssningen, Sjöresan och Luma öppna förskola.

Vi arbetar med att skapa hög kvalitet på samtliga förskolor utifrån devisen Likvärdighet, Lust och Lärande
Vi vill inte att det ska vara ett lotteri i valet av förskola utan att samtliga våra förskolor ska stå för en god grundkvalitet.

Hammarby Sjöstads förskolor vinnare av Stockholms stads Kvalitetsutmärkelse 2013
Kvalitetsutmärkelsen är Stockholms stads årliga pris för att
uppmärksamma, belöna och rikta ljuset mot framgångsrik verksamhetsutveckling i staden. I år gick priset i klassen förskola till oss.
Läs mer på Stockholm.se

Batklubben-168.JPG

Förskolans uppdrag

Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg, och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen skall barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas.

Hemsida från Lawebb