Sidhuvudbild

Verksamhet

Vår verksamhet vilar på modern forskning och beprövad vetenskaplig grund. Vår reviderade läroplan ställer krav på att synliggöra vår verksamhet, att följa upp och utvärdera denna systematiskt och kontiunerligt förbättra den utifrån uppvisade resultat.

Förskolan utarbetar årligen en Verksamhetsplan som följs upp och utvärderas utifrån ett utvärderingsverktyg som utarbetats för ändamålet.

Senast uppdaterad 120210