Sidhuvudbild

Bullerbyns verksamhet

Vi har som mål att erbjuda barnen en spännande och kreativ miljö som inspirerar till lustfyllt lärande. Barns inflytande är i fokus, barnen ska kunna välja och lära efter sin förmåga. Vi arbetar mycket med skapande, rörelse och musik, språkträning, matematik, naturvetenskap och teknik.

IMG_6001.JPG

IMG_3621.JPG

Vi arbetar mycket med miljöfrågor på förskolan. Barnen får bland annat vara med att sortera och gå till våra återvinningsstationer. Vi har ett förhållningssätt som strävar efter en hållbar utveckling där vi värnar om samt återanvänder material som vi kan använda i skapande-aktiviteter. Förskolan arbetar med Grön Flagg som är ett verktyg för att skapa hållbar utveckling för alla inom och utanför förskolan.

Vi som personal har hög kompetens, erfarenhet och stort engagemang.
Vi strävar efter att alla barn får utvecklas utifrån sina förutsättningar och behov samt att alla barn blir synliga i gruppen. Vi har kompetensutveckling såsom planeringsdagar, studiebesök hos andra förskolor, föreläsningar och utbildning.

Vi erbjuder vällagad, god och genomtänkt mat som lagas i köket på förskolan.
Bullerbyn är Krav-certifierad på nivå 2.

krav_marke.jpg

Samarbetet med föräldrarna är viktigt för oss - att skapa en bra relation med våra föräldrar är att bygga broar i barnens världar mellan förskolan och hemmet. En del i detta är föräldraråd, utvecklingssamtal och föräldramöten. Varje höst har vi knytkalas och på försommaren möts vi på gårdsfesten.

Senast uppdaterad 180130