Sidhuvudbild

Grupper

Norrgården och Sörgården

På Bullerbyn finns två grupper, Norrgården där barnen är mellan cirka 1 och 3 år gamla och Sörgården där barnen är mellan cirka 3 och 6 år.
Antalet barn varierar under året, i hela huset mellan 35 och 38 barn.

På Bullerbyn är grundbemaningen sex pedagoger - både förskollärare och barnskötare. Alla har ett stort engemang och kompetens för barnen och deras utveckling och lärande på förskolan.

Vi är "ett hus - ett arbetslag" och har förhållningssättet att alla barn är allas barn i huset. Barnen befinner sig i sina barngrupper för det mesta men har också gemensamma aktiviteter med båda grupperna tillsammans. Vi har exempelvis gemensam stor-sångsamling på fredagar samt gemensamt planerade besök på bibliotek och teater. På eftermiddagen är vi ofta tillsammans ute på gården och leker.

I köket lagar vår egen kock maten.

Senast uppdaterad 140226