Sidhuvudbild

Mål och arbetssätt

Vi erbjuder en trygg och säker miljö för barnen.
Förhållningssättet bygger på demokratiska grunder där alla barn ser sig själva och sin betydelse och är lika mycket värda oavsett kön, hudfärg, färdigheter, handikapp och livsåskådning.

Vår miljö och våra aktiviteter inbjuder till ett lustfyllt lärande och lek som utmanar barnens utveckling i språk, kommunikation, skapande, teknik, naturvetenskap och matematik.

IMG_1092.jpg

IMG_6803.JPG

IMG_0731.jpg

Senast uppdaterad 180130