Sidhuvudbild

Öppettider och viktiga datum

Förskolan är öppen 07:00-17:30 alla vardagar utom följande:

En dag i varje månad stänger hela förskolan klockan 15:00 för pedagogisk handledning, planering och reflektion.

Fyra heldagar per år är förskolan stängd för uppföljning, utvärdering och planering av terminens verksamhet.

I samband med jul och nyår samt eventuellt några andra helger kan förskolan hållas stängd för ordinarie verksamhet.

Behöver du omsorg någon av de aktuella dagarna tar du kontakt med förskolans chef.

Senast uppdaterad 180130