Förskolan Egalia

Basgrupper

2016-09-01-09.50.07-1.jpg

Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för varje barn. Förskolan skall erbjuda en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostrande och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen skall barnens utveckling till medkännande människor och sociala individer främjas.

2016-09-15-10.11.18.jpg

På Egalia har vi två våningar, övre plan kallas Norra och undre plan kallas Södra men alla har förstås tillgång till hela förskolan. På Södra går de yngre barnen och på Norra de äldre
På Egalia arbetar vi för att alla barn ska känna alla vuxna och känna trygghet med de som arbetar här. Vi ser oss som EN förskola & ETT arbetslag och samarbetar mycket och nära över avdelningsgränserna.
På förskolan arbetar pedagoger med bred mångfald, vilket ger oss alla stor kunskap och kompetens inom många olika områden. Medarbetarna gör att vi kan erbjuda en kvalitativ och god förskola för alla barn.

Senast uppdaterad 161017