Förskolan Egalia

Om Norra

utflykt-Amanda.jpg På Norra Egalia går de lite äldre barnen 3-6 år och större delen av dagen är de uppdelade i mindre grupper. Vi ser att det i mindre grupper är lättare för barnen att få ro i sin lek/ aktivitet men också att visa hänsyn, ansvar, respekt och solidaritet för varandra. I dessa grupper kan barnen bygga upp en kamratskap i en trygg miljö vilket sedan gör det lättare att kunna leka och samspela i den stora gruppen och med alla barn ex. på gården.

Eg-CA-Mask.jpg På Norra tycker vi att det är viktigt att barnen får en medvetenhet och kunskap om olika språk, länder och kulturer. Vi uppmuntrar barn till att dela med sig ord eller sånger på olika språk och tänker extra på att ta in de språk barnen har med sig hemifrån i möjligaste mån.
Vi använder barnlitteratur som inkluderar adoptiv och donationsfamiljer, föräldrar av samma kön och familjer där föräldrar separerat och/ eller är ensamstående.

Vi använder oss av normkritiska perspektiv i det pedagogiska arbetet. Det innebär att synliggöra hur olika typer av normer, på förskolan och i samhället i stort, skapar olika möjligheter/begränsningar för barnen. Vi reflekterar kontinuerligt kring hur vi kan utmana olika normsystem som sexualitetsnormer, könsnormer mm, för att ge fler olika erfarenheter utrymme och synlighet.

Senast uppdaterad 160915