Förskolan Egalia

Om oss

EgCA-Flagga.jpg Egalia är en kommunal förskola med genuspedagogik som verksamhetsgrund. Genus- och jämställdhet genomsyrar hela vår pedagogiska verksamhet; allt från inredning, material, val av leksaker och litteratur till bemötande av barn och vuxna är genomtänkt ur ett genus och jämställdhetsperspektiv.

Hur vi jobbar

Utflykt-Skansen-Eg.jpg På förskolan arbetar vi för att undvika att cementera stereotypa könsroller och vi har ett normkritiskt förhållningssätt. Vårt syfte är att lära och visa barnen att varje människa har ett lika värde, oavsett vår kulturella bakgrund, vår familj, våra fysiska och mentala förmågor, ålder, kön eller sexuella läggning. Grundläggande värdegrundsfrågor, som att respektera varandra och miljön runt omkring oss, är något vi pratar mycket om på förskolan.

Förutom vårt fokus på genus- och jämställdhetsarbete så följer vi givetvis läroplanen och varje vecka har vi dans och rörelse, dramalek, skapande, språk och matematik på förskolan. Varje vecka har vi även en livskunskapssamling med alla barn, där vi pratar om miljöfrågor, känslor, tankar och vad det innebär att vara en bra kompis. På vilket sätt vi kommunicerar kring dessa frågor beror på barnens ålder och mognad, men exempelvis använder vi oss av EQ-dockor, böcker, lekar och rollspel.
Egalia är Hbt-certifierad via RFSL.

Senast uppdaterad 161017