Förskolan Egalia

Pedagogik för hela livsutrymmet

Vi pratar med, ser, bemöter och bekräftar varje barn uppmärksamt och
med uppskattning och lyhördhet. Vi rör oss nära barnen och i deras
ögonhöjd, vi uppmuntrar till ögonkontakt och närhet.

Vi säger kompisar, barnen eller barngruppens namn (t. ex. Trollen) samt
använder barnens egennamn i stället för att säga t. ex. flickor, pojkar, tjejer, killar eller grabbar.

Juni-11-546.JPG

Vi uppmuntrar alla barn till allsidighet i sina val av lek, teman, kompisar,
platser, och material. Vi vuxna engagerar oss i lek, skapande och dialog.
Vi är förebilder.

Vi förutsätter varken att barn eller vuxna är på ett visst sätt utifrån kön,
ålder, härkomst eller klädsel. Till exempel lugn, vild, busig, försiktig, söt,
cool, glad, arg, omtänksam, bestämd etc. Alla har rätt till olika känslor och
uttryck.

Vi varierar vårt språkbruk i dagligt tal, lek, sånger, berättande, sagoläsning
och dramatiserande. Hon, han, gumman, gubben eller liknande kan
ofta utelämnas eller benämnas som den, hen, personen, figuren etc.

Eg-CA-Vattenlek-2-liten.jpg Vår barnlitteratur och vårt lekmaterial ska innehålla och möjliggöra en
rik variation av roller, lekar, fantasier och egenskaper. Öppna och
normbrytande huvudroller och biroller etableras och en mångfald av
familjekonstellationer syns genom lek och samtal och medvetna val av
litteratur och material.

bild-7.JPG Vi främjar samlärande, vänskap och perspektivtagande. Vi hänvisar
barnen till varandra för att söka stöd, idéer, lösningar, tröst etc. Vi
vuxna ställer öppna frågor och bekräftar barnens olika tankar och
tillvägagångssätt.

Vi skapar starka relationer och växande genom omsorg och ansvarstagande.
De äldre förskolebarnen hälsar på hos de yngre kompisarna
och/eller hos sina småsyskon för att hjälpa till. Både barn och vuxna
hjälps åt med olika sysslor.

Vi månar om allas talutrymme. Varje individ är viktig och ska bli synliggjord
och både få komma till tals och bli lyssnad på.

I våra dokumentationer, filmer, fotografier och andra återkopplingar
rörande barnen strävar vi efter att ge en allsidig och positiv bild av
barnet och barnen.

Senast uppdaterad 161018