Förskolan Egalia

Om oss

starka-steg.jpg

Vi skall alltid vara en förskola där varje barn känner trygghet, glädje, lust att lära & utvecklar många rika språk.
Där var och en känner delaktighet och lär för hela livet!
Våra ledord är RESPEKT, ANSVAR OCH PROFESSIONALISM.

Förskolan Egalia ligger på Carl Alberts gränd 5. Vi har trevliga lokaler och en stor fin gård med både öppna ytor och planteringar. På förskolan arbetar pedagoger med bred mångfald, vilket ger oss alla stor kunskap och kompetens inom många olika områden. Medarbetarna gör att vi kan erbjuda en kvalitativ och god förskola för alla barn.

Ansöka till Egalia

Är ni nyfikna och vill komma på besök? Ni är välkomna att boka tid hos oss. Kontakta Kristian WallinKristian.wallin@stockholm.se
Förskolan är en kommunal förskola och om du vill ställa ert barn i kö går ni in på http://www.stockholm.se/ForskolaSkola/Forskola/

Egalias öppettider

CAEntre-liten.jpg Våra öppettider är anpassade för att möta våra familjers behov.
För närvarande är öppettiderna 7.00-17.30 måndag-fredag.

Vår Kvalitetsgaranti

EgCA-Flagga.jpg Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar:
-öppenhet, repekt, solidaritet och ansvar
-förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra
-sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen
-förståelse för att alla människor har ett lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsskillnader
- respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö

Årstema för läsåret 2018/2019 på Egalia: Bygga Broar

Rörelse på Södermalm, för rörelse är liv och hälsa

Rörelse finns överallt! I staden, i naturen, i kroppen, i musiken...

Det här läsår kommer Södermalm ban och pedagoger att utforska fenomenet rörelse.
Vad kan vi tillsammans utifrån begreppet rörelse komma att utforska?

På gång

Kalendarium läsåret 2018/19

Eg-var.jpg

I kalendariet hittar ni information om vad som händer under läsåret.
Klicka här för att ladda ned

Egalia/Nicolaigården ingår i Erasmus projektet: Shaking the habitual

Shaking-the-habitual.png Projektdeltagare från Island, Italien och Härryda kommun och Reggio Emilia (Italien) har träffats under två år. Projektet handlade om hur man kan arbeta med genus i förskolan. Målet är att utveckla kunskap och verktyg för pedagogerna på förskolan: Genusglasögon. Ni kan läsa mer om vår ansökan och de projekt som vi genomför under fliken Shaking the Habitual.

Artiklar och program om Egalia

lotta-ted.jpg

Under fliken I Media under Om oss hittar ni ett urval av artiklar och program om Egalia

Barnkötare, världens viktigaste jobb

Skarmklipp2.PNG

Du finns där. Varje dag. Och tar hand om det mest värdefulla vi har. Våra barn. <3
Barnskötare är en förutsättning för en trygg och meningsfull förskola. Kommunal arbetar för att förbättra barnskötarnas arbetsvillkor, arbetsmiljö och löner. Tillsammans ska vi lyfta en av landets absolut största yrkesgrupps ovärderliga arbete.
Klicka här för att se filmen--> https://youtu.be/xc5J3dKL8ws

Tycker du att Egalia verkar vara en spännande arbetsplats?

Vi är alltid nyfikna på att träffa duktiga och drivna pedagoger som delar våra värderingar och som brinner för att jobba med barn. Om du är intresserad, mejla din intresseanmälan till lotta.rajalin@stockholm.se. Vi ser fram emot att höra från dig.

film-bild.jpg

Klicka på länken för att se vår film Pedagogik för ett helt livsutrymme som beskriver hur vi arbetar med genus och jämställhet i vår förskoleenhet.
https://www.youtube.com/watch?v=6zpt8ry9lPw

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in