Förskolan Egalia

Om oss

rainbow_activities.jpg Vi skall alltid vara en förskola där varje barn känner trygghet, glädje, lust att lära & utvecklar många rika språk.
Där var och en känner delaktighet och lär för hela livet!
Våra ledord är RESPEKT, ANSVAR OCH PROFESSIONALISM.

Förskolan Egalia/Carl Albert ligger på Carl Alberts gränd 5. Vi har trevliga lokaler och en stor fin gård med både öppna ytor och planteringar. På förskolan arbetar pedagoger med bred mångfald, vilket ger oss alla stor kunskap och kompetens inom många olika områden. Medarbetarna gör att vi kan erbjuda en kvalitativ och god förskola för alla barn.

ugglepark.jpg

Egalia/Carl Alberts öppettider

CAEntre-liten.jpg Våra öppettider är anpassade för att möta våra familjers behov.
För närvarande är öppettiderna 7.00-17.30 måndag-fredag.

Söka till Egalia/Carl Albert

Förskolan är en kommunal förskola och om du vill ställa ert barn i kö går ni in på http://www.stockholm.se/ForskolaSkola/Forskola/
Är ni nyfikna och vill komma på besök? Tider för våra föräldravisningar hittar ni under fliken Kalendrium.
Varmt välkomna!

EGCA-Bar-i-hand.jpg

Vår Kvalitetsgaranti

Eg-CA-leka-tillsammans.jpg Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar:
-öppenhet, repekt, solidaritet och ansvar
-förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra
-sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen
-förståelse för att alla människor har ett lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsskillnader
- respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö

Årstema:Språk och litteratur

lasa-tecknad.jpg Vårt tema för läsåret 2014/2015 är språk och litteratur. Vi har startat med att inreda språk- och läshörnor på alla basgrupper och införskaffat ny litteratur. Att läsa och berätta sagor ingår som ett naturligt inslag i vår dagliga verksamhet.

På gång

Vårtermin på Egalia/Carl Alberts förskola

EgCA-Kram.jpg

Under fliken Kalendarium hittar du information om vårens aktiviteter.

Tycker du att Egalia/Carl Albert verkar vara en spännande arbetsplats?

Vi är alltid på nyfikna på att träffa duktiga och drivna pedagoger som delar våra värderingar och som brinner för att jobba med barn. Om du är intresserad, mejla din intresseanmälan till lotta.rajalin@stockholm.se. Vi ser fram emot att höra från dig.

film-bild.jpg

Klicka på länken för att se vår film Pedagogik för ett helt livsutrymme* som beskriver hur vi arbetar med genus och jämställhet i vår förskoleenhet.
https://www.youtube.com/watch?v=6zpt8ry9lPw

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in