Förskolan Egalia

Vid sjukdom

forkyld.jpg Sjukanmälan görs via samtal/sms till oss senast kl 8.00 på 076 1212 259/266

När ditt barn har blivit friskt igen så är det viktigt att du friskanmäler ditt barn dagen innan eller senast kl 8.00 den dagen barnet ska komma tillbaka.

När ditt barn blir sjukt

Råd vid sjukdom

För att undvika långdragna förkylnings"epedimier" och maginfluensor bland både barn och personal har vi valt att vara noggranna med vår sjukdomspolicy. Generellt är det allmäntillståndet som avgör; om barnet inte klarar av att vara med i verksamheten ska hen stanna hemma.

Riktlinjer vid sjukdom

Feber: En feberfri dag innan barnet återvänder till förskolan

Magsjuka/Vinterkräksjuka/Diarré: Vid akut diarré eller magsjuka med kräkningar ska barnet stanna hemma 48 timmar efter sista kräkningen / lösa avföringen innan barnet kan återgå till förskolan eftersom smittorisk föreligger även efter den akuta fasen

Vattkoppor: Barnet ska stanna hemma vid feber, påverkat allmäntillstånd och tills varje vattkoppa är uttorkad.

Svinkoppor: Barnet stannar hemma så länge utslagen är vätskande.

Löss och springmask är vanligt förekommande på förskola/skola. Kontakta apoteket angående behandling och råd. Behandlade barn är sedan välkomna till förskolan.

Vardguiden.jpg Fortfarande osäker, eller undrar du något annat? Här finner du mycket information om barns sjukdomar : http://www.vardguiden.se

Senast uppdaterad 150225