Sidhuvudbild

Om Ekbackens förskola

Förskolornas verksamhet riktas till barn i åldrarna 1-5 år och deras föräldrar. Vi erbjuder en förskola där lek, lärande och omsorg går hand i hand. Vi vill att såväl barn som föräldrar ska känna sig välkomna och trygga hos oss. Föräldrarna ska med förtroende kunna lämna sitt barn i vår verksamhet och känna sig trygga med vår pedagogiska kompetens.

Vi ser barnet som en kompetent och resursrik individ och stödjer det i dess utveckling genom att visa barnet respekt, se dess förmågor och individanpassa verksamheten i gruppen.

Senast uppdaterad 150811