Sidhuvudbild

Välkommen till förskolan Ekbacken

Förskolan Ekbacken är en kommunal förskola och ingår i enheten Sjöstadens förskolor tillsammans med förskolan Sjötomten.

Förskolan ligger intill den natursköna ekbacken i Hammarby Sjöstad. Vi arbetar med att systematiskt och kontinuerligt förbättra vår verksamhet utifrån förskolans styrdokument och på så vis skapa en hög kvalitet med grundtanken att verksamheten ska vara KUL – Kommunikativ, Utmanade och Lockande för alla barn.

IMG_0592.jpg

Förskolans uppdrag

Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg, och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen skall barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas.

Välkommen på visning

Står ni i kö eller funderar ni på att ställa er i kö till förskolan Ekbacken? Vi bjuder in intresserade föräldrar på visning ca 1 gång per månad. Ingen förhandsbokning krävs.

Varmt välkomna!

Nästa visning:
Onsdag 31/1 Tid: 9.30
Onsdag 28/2 Tid: 9.30
Onsdag 28/3 Tid: 9.30
Onsdag 25/4 Tid: 9.30
Onsdag 30/5 Tid: 9.30

Produkt från Lawebb