Sidhuvudbild

Välkommen till förskolan Ekbacken

Förskolan Ekbacken är en kommunal förskola och ingår i Sickla Udde förskolor tillsammans med förskolan Storseglet.

Vi arbetar med att skapa hög kvalitet på samtliga förskolor utifrån devisen Likvärdighet, Lust och Lärande
Vi vill inte att det ska vara ett lotteri i valet av förskola utan att samtliga våra förskolor ska stå för en god grundkvalitet.

IMG_0592.jpg

Förskolans uppdrag

Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg, och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen skall barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas.

Visningsdatum för förskolan:
Torsdagen den 19 jan kl. 9.30
Torsdagen den 9 feb kl. 9.30
Torsdagen den 2 mar kl. 9.30
Torsdagen den 6 apr kl. 9.30
Torsdagen den 4 maj kl. 9.30

Produkt från Lawebb