Sidhuvudbild

Styrdokument

Förskolan styrs av flera olika lagar och förordningar.
Här kommer inom kort en länklista där ni kan klicka er vidare och läsa mer om detta.

Läroplan för förskolan - http://www.skolverket.se/lagar-och-regler/laroplaner-1.147973

Senast uppdaterad 120309