Sidhuvudbild

Blåvalen

Välkommen till Blåvalen

På Blåvalen går de äldsta barnen på förskolan. Vi är för närvarande 24 barn och 4 pedagoger Jennifer, Emilia, Lisa, Jhovanni & Annika.

Vi jobbar med ett tema (RÖRELSE) som sträcker sig över en längre tid.
Utgångspunkten är barnens intresse och nyfikenhet.

Vårt mål med ett tema är att väcka barnens intresse och nyfikenhet inom naturvetenskap, matematik, teknik, språk och bild.
Vi målar, bygger, mäter, osv.

Syftet är att barnen får möjlighet att lära sig om det de funderar på samt att uttrycka sig i olika material och för att stimulera sin kreativa förmåga.

Vi uppmuntrar kommunikation mellan barnen och gemensam problemlösning.

Vi arbetar med att utveckla barnens sociala kompetens dvs att samarbeta, känna empati och samhörighet. Barnen deltar i det dagliga arbetet på avdelningen genom att duka och städa efter sig.

Varje torsdag har vi en planerad heldagsutflykt. När vi går på utflykt går vi ofta till Hellasgården, Björkhagen, Hammarbyhöjden m.m.

Syftet är att barnen får lära sig om kretsloppet, djur och natur och vilka spännande fysiska utmaningar naturen bjuder på.
Barnen leker, bygger kojor, klättrar på stenar och i träd, plockar pinnar, upptäcker, jämför, sorterar och samlar naturmaterial som vi sedan använder på förskolan.

Barnen lär sig att respektera och visa hänsyn till allt levande ex. hur man förhåller sig till växter och djur.

webb-1-BV.jpg

Senast uppdaterad 180412