Sidhuvudbild

Delfinen

På avdelning Delfinen går för närvarande 25 barn åldrarna 3-4 år.

Vi arbetar med ett tema (RÖRELSE) tillsammans med barnen där innehållet formas utifrån barnens intressen och utvecklingsnivå. På det sättet skapas ett meningsfullt innehåll som bekräftar och utvecklar varje barn utifrån barnets förutsättnngar.

Läroplanen för förskolan 98/10 och Likabehandlingsplanen för förskolan ligger till grund för hur innehållet formas i det dagliga arbetet. Där kultur, språk/språkutveckling, teknik och matematik är några av de ämnen och mål som är aktuella.

På Delfinen gör vi utflykter en dag i veckan som syftar till att ge barnen utveklingsmöjligheter i andra miljöer genom upplevelser och erfarenheter. Dessutom uppmuntras barnen i att visa hänsyn, ta ansvar, lyssna på varandra, samt vad man ska tänka på i trafiken m.m.

IMG_1205.JPG

Senast uppdaterad 180412