Sidhuvudbild

Skutan

Skutan består av 28 barn 1-3 år och 6 pedagoger.
Under lunchen delar vi upp oss i två delar - Måsen och Sjöstjärnan.

En dag på Skutan!
Vi börjar dagen på vår öppningsavdelning Blåvalen, och vid 08.00 går vi oftast ut.

Vi leker på gården eller promenerar i närområdet.
När det är dags att gå in gör vi det i små grupper så att barnen i lugn och ro kan träna på att klä av sig själva och hjälpa andra.
Allt sker i ett lugnt tempo då alla får den tid de behöver.
Vi arbetar varje dag i olika mindre tvärgrupper där alla barnen har möjlighet att få tillfälle att tycka, tänka och ta ställning. Det blir ett lugnare tempo och en tryggare miljö i mindre grupper.

Lunch serveras ca. 11.00. Efter lunchen vilar barnen.

Vi vaknar, läser böcker och leker fram till mellanmålet.
Därefter pågår diverse aktiviteter inomhus och utomhus.
På Måsen samlas alla förskolans barn som är kvar efter 16.30. Där får de frukt och leker vidare, tills de blir hämtade.

Vi har sångsamling innan lunchen varje dag, vi benämner olika saker i vår vardag, för att utveckla barnens språk och begreppsuppfattning. Vi jobbar även med siffror och bokstäver, bland annat genom att lära barnen känna igen sitt eget och kompisarnas namn.

I leken jobbar vi för att barnen ska bli självständiga, vi pedagoger finns med som inspiratörer och stöd när behov uppstår. Barnen ska själva kunna välja och skifta mellan aktiviteter och material under dagen. Detta innebär att vi i stor utsträckning har lekmaterial placerat på avdelningen tillgängligt för barnen, som de får lära sig att plocka fram och tillbaka själva.

Vi är ute vid minst ett tillfälle om dagen, då vi ser detta som ett viktigt behov för att utveckla barnens grovmotorik. Utflykter gör vi till vår granngård, parker eller bara en promenad på kajen.

Senast uppdaterad 180412