Sidhuvudbild

Välkommen till förskolan Fyren!

Vi är barnens första skola. Vi erbjuder spännande utmaningar i tema/projekt där barn och vuxna tillsammans, med lek som undervisningsmetod, prövar, undersöker, forskar och skapar. Barnen får utveckla sin nyfikenhet, sin lust och förmåga att leka och lära.

Vi arbetar för att vara en giftfri förskola och vi är KRAV certifierade. Maten lagas från grunden av förskolans kock.

Vi har ett ständigt levande arbete kring temat Olikhet som tillgång. För oss är det viktigt att lyfta fram de likheter och olikheter som finns hos oss alla.

Förskolan Fyren ingår i Östra Söders förskolor och ligger på Södermalm i närheten av Blektornsparken.

Vår värdegrund är:
Delaktighet
Lika värde
Hållbarutveckling

IMG_5171.JPG

Vi finns på Vintertullstorget 6 Vintertullstorget 14 Vintertullstorget 18

Fyren ingår i Östra Söders förskolor med Annacarin Haeggman som förskolechef.
Telefon: 08 508 13 303
Mail: annacarin.haeggman@stockholm.se

Ansvarig förskollärare:
Åsa Lindgren
Telefon: 08-508 12 388
Mail: Asa.lindgren@stockholm.se

Övriga förskolor i enheten är:

Östangård hemsida
Engelsk-svenska förskolan hemsida
Skeppet hemsida
Fyrklövern hemsida

Klicka här för en karta till oss.

Produkt från Lawebb