Sidhuvudbild

Basgrupper

På Fyrklövern finns det fem basgrupper.
Under varje basgrupps rubrik finns det information om basgruppens lokaler, material, dags- och veckoplanering samt vad de fyller sina dagar med.

Senast uppdaterad 180130