Sidhuvudbild

Föräldrasamverkan

Det är inte bara barnets förskola, vårt mål är att hela familjen ska känna sig delaktig i vår verksamhet. Som förälder är du den viktigaste personen i ditt barns liv. Därför är du viktig för oss också . Vi vill gärna ha en öppen och nära kommunikation med dig.

Den dagliga kontakten när du lämnar och hämtar dina barn är värdefull för oss då vi samtalar om hur ditt barn mår och hur dagen har varit. Som förälder får du även information om vad som händer i verksamheten genom veckoplaneringen i hallen, kalendarium, hemsidan samt info-brev.

För oss är det viktigt att du som förälder känner dig delaktig i förskolans verksamhet. Du är alltid välkommen med dina frågor och synpunkter på vår verksamhet. Vi erbjuder därför föräldramöte, utvecklingssamtal, föräldraenkät, familjedag, vernissage, föräldrafika, en gårdsfest under hösten för alla barn och föräldrar samt ett förskoleråd. I förskolerådet kan du som vårdnadshavare delta, vilket vi gärna ser att du gör. Här möts föräldrarepresentanter, pedagoger och förskolechefen. Inom förskolerådet för vi en dialog om vad som är det bästa för barnen i deras vistelse på förskolan och där du som förälder ges möjlighet att påverka verksamheten i samarbete med oss.

Senast uppdaterad 170824