Sidhuvudbild

Genus i förskolan

Förskolan skall motverka traditionella könsmönster och könsroller.

kompis.jpg

På Fyrklövern arbetar vi medvetet med de genuspedagogiska frågorna.

Genom att vi fokuserar på barnens egenskaper i stället för prestationer stärker vi barnens självkänsla, vilket gör att de känner sig trygga i sin identitet.

Vi pratar, kramar, uppmuntrar och ser alla barn lika mycket och vi uppmuntrar alla barn till alla lekar. När vi hjälper till och försöker ge förslag på lekar gör vi det helt utan att könsrollstänk. Vi förutsätter heller aldrig att ett barn ”är” på ett visst sätt. t.ex. lugn, vild, busig eller försiktig, utifrån barnets kön. Vi förstärker heller aldrig ett barn genom att kommentera kläder, men om ett barn stolt visar upp sitt nya klädesplagg försöker vi då använda oss av neutrala ord. Till exempel skön eller varm istället för tuff eller söt.

I vår dagliga verksamhet får alla barn samma tillgång till material på förskolan. Vi blandar även s.k. traditionella pojk/ flickleksaker för att stimulera fantasin till nya lekar. Dessutom ser vi ständigt över våra böcker och sånger för att säkerställa att de lyfter fram båda könen.

Vi tar del av ny forskning och håller diskussionen kring genusfrågorna levande, bland annat genom att ha en utvecklingsgrupp i enheten med representanter från varje barngrupp.

Vårt mål är att alla barn hos oss ska få samma möjligheter att göra val, samma rättigheter och skyldigheter på förskolan, oavsett kön.

rockprinsessa.jpg.jpg

Senast uppdaterad 170824