Sidhuvudbild

Hållbar utveckling

Eko.jpg Vi arbetar löpande med hållbar utveckling och miljömedvetenhet för såväl barn som vuxna detta för att få respekt och kunskap för miljön.

Därför källsorterar vi soporna tillsammans med barnen och går gemensamt och slänger skräp och återvinningsmaterial i rätt behållare. Ett par gånger under året anordnas också skräpplockardagar, där barnen på ett pedagogiskt sätt städar i parkerna nära förskolan. Dessutom är maten som äts på förskolan till viss del ekologisk och nu strävar vi efter att den ska bli kravmärktscertifierad.

I verksamheten använder vi också ofta och medvetet förbrukat materiel i den pedagogiska verksamheten, för att tydliggöra återvinningsprincipen. Till exempel bygger vi växthus av PET-flaskor, lekstugor av mjölkpaket och vi uppmanar barn och föräldrar att ta med t ex hushålls- och toalettrullar, tomma matvaruförpackningar och plastflaskor som barnen kan använda i lekar och skapande.

Tack vare ett aktivt och kontinuerligt arbete har vi på förskolan Fyrklövern certifierats med grön flagg som stiftelsen Håll Sverige rent ger till förskolor och skolor som utvecklat sitt miljöarbete.

Senast uppdaterad 170824