Sidhuvudbild

Inskolning

Att börja på Fyrklövern

Lasa.jpg

Att vara liten och börja i förskolan är en stor omställning. Vanor och rutiner ändras och barnet möter många nya människor. Målet med introduktionen är att Ditt barn ska känna sig trygg på förskolan, känna tillit till de vuxna och trygghet i barngruppen. Vår ambition är att även Du ska känna dig väl mottagen. Vi vet att Du lämnar över det käraste och viktigaste Du har till oss. Det är Du som förälder som är barnets trygghet under introduktionen. Vår uppgift är att med lekens hjälp bygga upp en positiv relation till Ditt barn.

Föräldraaktiv introduktion
Introduktionen börjar med ett enskilt samtal för nya föräldrar där det också finns utrymme för frågor och funderingar.
På förskolan får föräldrar och barn tillsammans under hela dagen bekanta sig med miljön och rutiner samt vara delaktiga i verksamheten. Under dessa dagar är det viktigt att ni som föräldrar är aktiva i alla aktiviteter så som utevistelse, måltider och vila. Detta för att barnen ska få en bra och positiv start på sin förskoletid. Du som förälder ska alltså hela tiden vara närvarande och finnas i ditt barns närhet.

Dag 1 Introduktionssamtal på förskolan

Dag 2-4 9.00-14.00 Barn och en förälder (eller närstående) är med i förskolans förekommande aktiviteter och rutiner.

Dag 5-12 9.00-14.00 Vi kommer överens om i fall det känns bra att gå i från en stund, sedan utökar vi tiden som barnet vistas på förskolan utan förälders sällskap successivt utifrån hur det fungerar för barnet.
Varje barn behöver få tid på sig att lära känna förskolan i sin egen takt. Vår erfarenhet är att en lugn introduktion skapar trygghet i längden.

Information om hur du söker plats hos oss hittar du här på: http://www.stockholm.se/ForskolaSkola/forskola/

Du kan även vända dig till kontaktcenter på telefonnummer 08-50800508

Senast uppdaterad 170824