Sidhuvudbild

Öppettider

Förskolan är öppen 7.15-17.30

Ungefärliga dagsrutiner
I arbete med barn är ingen dag helt den andra lik, och eftersom vi i våra projekt försöker fånga och fördjupa barnens egna intressen kan det skilja en hel del från grupp till grupp.

Så här ser den ungefärliga grundstrukturen ut:
7.15 Förskolan öppnar på Sunnan
8.30 Alla går till sin grupp
9.00 Samling och sedan frukost
10.00-11.00 planerad pedagogisk verksamhet såsom projekt, rörelse, skapande, sång och musik, utevistelse, barnens egen lek
11.00 Fruktstund, sedan vila för de yngre barnen. De äldre barnen fortsätter sin planerade pedagogiska verksamhet
13.00 Lunch
14.00-15.00 Vila för de äldre barnen. Planerad pedagogisk verksamhet för de yngre barnen
15.45 Fruktstund
16.15 Vi slår i hop grupperna på Sunnan eller ute på gården
17.30 Förskolan stänger

Årscykel

Fyrklövern följer skolan, och verksamhetsåret sträcker sig från augusti till juli. Vi börjar vårt läsår i slutet av augusti med introduktioner

För att se hela vår årscykel, klicka |här|

Förändringar i öppethållande

Vi stänger kl 15.50 en dag i månaden för personalens APT (arbetsplatsträff) samt dag före röd dag

Enheten slås ihop- d.v.s vi öppnar en tillfällig verksamhet som är anpassad till det behov som finns - vid följande tillfällen:
¤ Under 4 veckor på sommaren, vanligtvis 28-31
¤ Mellandagarna jul - nyår
¤ "Klämdagar"

Förskolan är stängd
¤ Två dagar/ termin, för planering/utbildning

Öppettider i förskolan: Som förälder har du rätt till att ha ditt barn på förskolan inom det som kallas för ramtid. Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det. Ramtiden är mellan klockan 06:30 och 18:30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton.

Senast uppdaterad 170824