Sidhuvudbild

Välkommen till förskolan Fyrklövern!

Vi är barnens första skola. Vi erbjuder spännande utmaningar i tema/projekt där barn och vuxna tillsammans, med lek som undervisningsmetod, prövar, undersöker, forskar och skapar. Barnen får utveckla sin nyfikenhet, sin lust och förmåga att leka och lära.

Vi arbetar för att vara en giftfri förskola och vi är KRAV certifierade. Maten lagas från grunden av förskolans kock.

Vi har ständigt ett levande arbete kring temat Olikhet som tillgång. För oss är det viktigt att lyfta fram de likheter och olikheter som finns hos oss alla.

Förskolan Fyrklövern ingår i Östra Söders förskolor och är belägen nere vid Norra Hammarbyhamnen på Södermalm. Vi har plats för ca 75 barn i åldrarna 1-5 år. Barngrupperna är relativt åldershomogena.

IMG_11741.JPG

Vi finns på Färgargårdstorget 72.

Fyrklövern ingår i Östra söders förskolor med Annacarin Haeggman som förskolechef.
Telefon: 08 508 13 303
annacarin.haeggman@stockholm.se

Ansvarig förskollärare:
Jennie Cerin
Telefon: 08-508 12 379
Jennie.cerin@stockholm.se

Övriga förskolor i enheten är:
Östangård hemsida
Engelsk-svenska förskolan hemsida
Skeppet hemsida
Fyren hemsida

Klicka här för en karta till oss.

halla_handen.jpg

Produkt från Lawebb