Sidhuvudbild

Värdegrund

På Fyrklövern har vi ett levande arbete på temat Olikhet som tillgång. Vi tycker att det är viktigt att lyfta fram de likheter och olikheter som finns hos oss alla.

"Inget barn skall i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig eller funktionshinder -eller för annan kränkande behandling. Verksamheten skall syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. "
Lpfö 98/10

Vi arbetar aktivt med konflikthantering, barnen får lära sig att aktivt reflektera kring vad som hänt: Vad var det som hände? Hur tror du att det känns för din kamrat? Hur skulle du kunna ha gjort istället? Fråga hur du kan göra det bra igen!
Vi arbetar även förebyggande genom att finnas nära barnen och stötta deras sociala samspel.

SOS.jpg

Förskolan är faddrar till en SOS barnby i Mamelodi, Sydafrika. Varje höst uppmärksammar vi Internationella Barndagen och FN-dagen på olika sätt på avdelningarna. Då bjuds ni föräldrar in till en eftermiddag med utställningar, uppträdanden och fika. Genom att betala en slant för kaffet har ni möjlighet att bidra med pengar till vår fadderby. Läs mer om SOS barnbyar här:

Senast uppdaterad 180219