Sidhuvudbild

Vid sjukdom

Maskros.jpg

Sjukdomar och smittor är tyvärr något som drabbar barn på förskolan. Det kan vara svårt att avgöra när barn bör stanna hemma.
Vi utgår ifrån Vårdguidens rekommendationer.

De två grundläggande reglerna är:
- Ett barn som smittar bör stanna hemma.
- Ett barn som inte orkar med den normala verksamheten bör stanna hemma.

Vid feber: Barnet ska vara hemma minst en feberfri dag.
Vid magsjukdom: Barnet ska vara hemma minst 48 symptomfria timmar.

Sjukanmälan samt friskanmälan görs senast kl 7.30
på telefon 08-508 134 73

Mer samlad information finner du på vårdguiden

sjuk_2.jpg

Senast uppdaterad 170824