Sidhuvudbild

Kastanjens verksamhet

IMG_4774.JPG Kastanjen är förnärvarande evakuerad till Rosenlundsgatan 44 A, medan vår nya förskola håller på att byggas på Fatbursgatan 30-36.

För oss är det viktigt att barnen får en utevistelse varje dag. Vi tar emot barnen utomhus mellan klockan 08.00-09.00 och går sedan iväg på olika aktiviteter. Det kan vara Teater, parkbesök, muséer, bibliotek, skogen eller projekt som vi har inomhus/utomhus. Vi går under större delen av året även ut på eftermiddagarna då vi går iväg till Tanto.
Vi har under en längre tid utifrån barnens intresse, arbetat med temat ”Staden” då vi utforskat olika platser i vår stad. Detta är ett projekt som vi kommer att fortsätta arbeta vidare med.

Miljöerna är utformade på barnens nivå utifrån deras intresse och målen i läroplanen för förskolan. Materialet i rummen är varierande och tillgängligt för alla barnen på förskolan.
Vi har skapat flera platser där barn och pedagoger kan sitta och läsa tillsammans. Vi har pedagoger som är kopplade till projektet ”Läsa mera” som finns på Södermalm.
Förskolans pedagoger har gått en utbildning för att miljöcertifieras enligt ”Grön Flagg”. Vi har arbetat med olika teman såsom ”närmiljö” ”livsstil och hälsa” och håller för närvarande på med temat ”konsumtion”. Där arbetar vi bland annat med pappersförbrukning och matsvinn.
På förskolan Kastanjen arbetar vi också med ”En kemikaliesmart förskola”, då vi tillsammans med barnen rensat ut dålig plast i form av gamla leksaker och plastmuggar. Vi har även rensat ut metall, icke leksaker bland annat(elektronik) och bytt ut barnens vil madrasser mm.

Du som förälder är vår viktigaste samarbetspartner. Vi välkomnar samarbete i föräldraråd, föräldramöte, utvecklingssamtal, picknick och evenemang i samband med lucia men också tillfällen att finnas med i vardagen på förskolan. Kastanjens föräldrar och pedagoger har även tillgång till ett eget intranät via ”Förskoleportalen”.

IMG_4830.JPG

Senast uppdaterad 171103