Sidhuvudbild
 

Kontakt

Förskolan Kastanjen
Rosenlundsgatan 44A
118 63 Stockholm

Enhetschef
Britt-Marie Anell-Hedberg:
Mob tel:076-1212111
Mejl: britt-marie.anell-hedberg@stockholm.se

Telefonnummer:
076-1240154
076-1240152
076-1240151

Om ni är intresserade av att söka plats på Kastanjens förskola gå in på:

https://barnomsorg.stockholm.se/bo_ansokan_areas.asp

Senast uppdaterad 171103