Sidhuvudbild

Barndokumentation

I Utveckling och Lärande mappen dokumenteras varje barns erfarenheter på förskolan. Utveckling och Lärande mappen är ett underlag för kommunikation kring barnets lärandeprocesser utifrån 7 områden
(Demokratiska värderingar, Delaktighet och Inflytande, Matematik, Skapande, Lek, Språk och Kommunikation, Naturvetenskap och Teknik).
På utvecklingssamtalen som vi genomför en gång per termin följer vi upp barnens utveckling och lärande tillsammans med föräldrarna och planerar för nya utmaningar.

IMGP2951.JPG

Senast uppdaterad 150702