Sidhuvudbild

Barngrupper

Förskolan består av barn mellan 1-3 år och barn mellan 3-5år. Barnen är indelade i basgrupper med 10-15 barn i varje grupp. Basgrupperna samverkar i stor utsträckning och vi arbetar för att barnen lär känna varandra och alla vuxna på förskolan.
Kryssningen har vi 57 barn och 12 vuxna.

balansgång

Senast uppdaterad 150702