Sidhuvudbild

Måltider

Vi ser barnens måltider som en viktig pedagogisk aktivitet. Här får vi möjlighet att samtala i liten grupp, skapa gemenskap och relationer samt tillfällen till olika smakupplevelser. Måltiden skall vara en trevlig stund.

Vi lägger stor vikt vid att servera ekologiska produkter och näringsriktning kost som passar växande barn. Maten vi får lagas på förskolan Storseglet.

Senast uppdaterad 150702