Sidhuvudbild

Sjukdomspolicy

Nya influensan
Influensan har samma symptom som den årliga säsongsinfluensan och vi har som rutin att rekommedera 1 feberfri dag efter tillfrisknande.
Läs mer om den nya influensan på http://www.vardguiden.se

För att undvika långdragna förkylnings"epedimier" och maginfluensor bland både barn och personal har vi valt att vara noggranna med vår sjukdomspolicy. Genrellt är det allmäntillståndet som avgör; om barnet inte klarar av att vara med i verksamheten ska denne stanna hemma. Om man ändå är osäker kan man läsa mer i vårt dokument nedan.

Riktlinjer vid sjukdom

Feber En feberfri dag innan barnet återvänder till förskolan

Magsjuka/Vinterkräksjuka/Diarré Vid akut diarré eller magsjuka med kräkningar ska barnet stanna hemma. 48 timmar efter sista kräkningen / lösa avföringen innan barnet kan återgå till förskolan eftersom smittorisk föreligger även efter den akuta fasen

Vattkoppor Barnet bör stanna hemma vid feber, påverkat allmäntillstånd och så länge färska koppor förekommer.

"Impetigo" Barn med svinkoppor, impetigo, stannar hemma så länge utslagen är vätskande.

Löss och springmask Är vanligt förekommande på förskola/skola. Kontakta apoteket angående behandling och råd. Behandlade barn är sedan välkomna till förskolan.

Fortfarande osäker, eller undrar du något annat? Här finner du mycket information om barns sjukdomar : http://www.vardguiden.se

Senast uppdaterad 111001