Sidhuvudbild

Tankar och mål

Likvärdighet, Lust och Lärande är våra gemensamma ledord för att hitta en röd tråd på hela vår enhet. Vi vill att samtliga barn skall erbjudas en verksamhet med likvärdig kvalitet. Barnen ska ges möjligheter att lära på ett lustfyllt sätt utifrån mognad och intressen.

Vi arbetar också mycket med att få en miljö och ett material samt pedagoger som omfattas av ett förhållningssätt där Tydlig, Tillåtande och Tillgänglig står i fokus. Vi arbetar mycket med dessa begrepp och vår värdegrund baserat på dessa ord.

031.JPG

Senast uppdaterad 150702