Sidhuvudbild

Verksamhet

Barnen har grundläggande förmågor för fortsatt utveckling, lek och lärande

- Verksamhetsplan 2016

Kryssningen arbetar aktivt med att skapa pedagogiska lärmiljöer där verkstäder bjuder in till och skapar lust till att lära. Vi använder oss av våra tre ledord Tydlig, Tillåtande och Tillgänglig i vår ambition att våra rum ska stimulera och bidra till lek och lärande. Genom vår pedagogiska miljö ger vi barnen stora möjligheter till att göra aktiva val och själva äga sitt lärande. Allt material ska finnas tillgängligt, vara tillåtande och tydligt ge barnen vägledning till lek och lärande. Barnen har material för språk och kommunikation, för matematik, för natur och teknik likväl som motorik och sinnesträning. Miljön bjuder in till lek och lärande ihop med andra som stimulerar den sociala förmågan liksom förmågan att lära sig om sig själv, sina känslor och att hantera dessa. Skapandet står i centrum för lärandet och finns tillgängligt för alla lärandeprocesser och i miljöerna ska detta vara av verkstadskaraktär, rikt på material och med stor möljighet till att vara kreativ.
Arbetet med miljön är ett pågående utvecklingsarbete.

Vårträd

Senast uppdaterad 160228