Sidhuvudbild

Introduktion i förskolan

Att börja förskolan är för en del som att kliva in i en ny och spännande värld, andra har redan erfarenheten av vad det innebär – Vi hälsar er alla välkomna!

Vi börjar med ett informationsmöte där vi går igenom en ”introduktionsmapp” som alla som börjar i enheten får. Där finns olika sorters information och även formulär för er vårdnadshavare att fylla i, t.ex. vistelsetid, eventuellt behov av specialkost, medgivande om fotografering.

Alla barn som börjar i vår enhet startar sin tid med en aktiv introduktion. Det innebär att barnet och vårdnadshavaren är med i vår verksamhet, i alla aktiviteter och rutiner. Tillsammans med nya kamrater och pedagoger undersöker man vad det innebär att gå i förskola.

Varför aktiv introduktion?
Ditt barn introduceras till en verksamhet och ett socialt sammanhang, inte till en specifik pedagog. Därför vill vi att barnet under trygga förhållanden, tillsammans med sin vårdnadshavare, får lära känna sina nya kamrater och pedagoger i spännande aktiviteter på förskolan. Naturligtvis är alla barn unika och har olika behov vilket gör att introduktionen kan se lite olika ut. Ni är välkomna att ställa frågor och berätta för oss om ert barn, vi önskar ha en öppen dialog med er med barnet i centrum.

Er roll som vårdnadshavare
Ni vårdnadshavare är med ert barn hela tiden i alla förekommande aktiviteter under dagen. Det är ni som utgör tryggheten för era barn och när vi pedagoger erbjuder barnen spännande aktiviteter finns ni där med stöd och uppmuntran. Det är även ni vårdnadshavare som äter tillsammans med era barn, sover med dem, byter på dem och tröstar dem. Det är mycket viktigt att barnen inte behöver vara med om några avsked under introduktionsdagarna, men somnar ditt barn på vilan kan du gå ifrån en stund.

Vår roll som pedagoger
Det är under dessa tre dagar som vi pedagoger har möjlighet att lära känna barnet och er vårdnadshavare. Det ska vara roligt att börja i förskolan och det är oftast leken och materialet som intresserar barnen i första hand. I leken finns de bästa förutsättningarna för att få en god relation till barnet och det är där vi kommer att möta dem för att få kontakt och komma nära barnet.

När det är dags att lämna barnet hos oss första gången
Efter tredje dagens introduktion sätter vi oss ner och bestämmer hur vi går vidare, om ert barn är redo för att ni lämnar förskolan. När det är dags är det viktigt att det är ni som vårdnadshavare som lämnar över ert barn till oss och tydligt visar att ni går.
Den första dagen ni har lämnat ert barn kommer vi att höra av oss och berätta hur det går och ni är givetvis också alltid välkomna att ringa till oss! Observera att ni måste finnas tillgängliga och ha möjlighet att komma till förskolan vid behov, under barnets två första veckor på förskolan.

Under introduktionen kommer vi att vara både inne och ute så tänk på att ha med kläder som passar för alla väder. Även extra ombyte med kläder är bra att ta med redan första dagen.

Uppföljning
Cirka 2-3 veckor efter introduktionen bjuder vi in till ett uppföljningssamtal.

Senast uppdaterad 170209