Sidhuvudbild

Mat

god_mat.jpg

Maten tillagas på förskolan av två kockar och matsedeln läggs ut på intranätet.
Genom informationsbrev som skickas ut på förskolans intranät en gång i månaden får vårdnadshavarna information om maten och köket som ett pedagogiskt rum.

3_krav_marke_rgb.jpg 3_krav_marke_rgb.jpg

Lyckan är KRAV-certifierad på nivå 2.
Det innebär att förskolan har minst 50 % ekologiska livsmedel.
•KRAV-märkt mat
Odlingen sker utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Genom att välja KRAV-märkt mat bidrar du till en bättre miljö och till ett öppet landskap med biologisk mångfald.
•I KRAV-godkänd djurhållning stimuleras djurens naturliga behov. Djuren föds upp med höga krav på etik och miljö.
•KRAV-certifierade ekologiska produkter är odlade, kontrollerade och hanterade enligt KRAVs regler för ekologisk produktion.

Senast uppdaterad 160321