Sidhuvudbild

VÄLKOMMEN TILL OSS

Lyckan är en kommunal förskola som ligger på Södermalm i gamla Maria sjukhus som nu är en del av det nya bostadskvarteret Tygeln. De två nedersta våningarna i det gamla huset är nu helt ombyggda till fina förskolelokaler. Vi är indelade i tre åldershomogena hemvister. Hos oss möts barnen av kompetenta och engagerade pedagoger och vår verksamhet genomsyras av trygghet, glädje, lek och lustfyllt lärande.
Vid behov har förskolan öppet mellan 6.30 och 18.30.

Lyckan.JPG

VISNING

För visning av förskolan ring 08 508 12 274 och fråga efter Tina.

För att ansöka om plats inom barnomsorgen:
Ansökan

KONTAKT

Förskolan Lyckan
Wollmar Yxkullsgatan 19-21
118 50 Stockholm
Tel: 08 - 508 12 274

Biträdande förskolechef
Jeanette Andersson
Tel: 08 - 508 12 280
jeanette.andersson@stockholm.se

Administrativ assistent
Carina Thor
Tel: 08 - 508 12 102
carina.thor@stockholm.se

Produkt från Lawebb