Sidhuvudbild

Malmgårdens Vision

För oss är det kvalitet när...

- Barnet känner glädje över att vara här
- Barnets lärande är i fokus
- När vi varje dag ser det kompetenta barnet
- Det är en utvecklande och utmanande miljö på förskolan
- Leken är grunden till barnets lärande
- Vi synliggör lärandet för barnet

- Vi har bra kontakt och dialog med förskolans föräldrar
- Vi har föräldrar som känner sig trygga med oss
- Vi har föräldrar som vet vad vi gör och varför

Senast uppdaterad 130628