Sidhuvudbild

Om Malmgården

IMGP3168.JPG

Barnen inspireras av rum som inbjuder till olika aktiviteter och barnens dag växlar mellan fri lek och lärarledda aktivitetsstationer, såväl ute som inne.

Vårt sätt att arbeta med "En förskola - ett arbetslag" gör att alla barn har tillgång till alla pedagoger och barnen kan mötas över åldersgränserna. Syskon kan välja att göra roliga saker tillsammans.

Vi lärare arbetar aktivt för att vara medforskande och inspirerande, för att skapa en miljö som utvecklar och skapar nyfikenhet. Vi använder oss själva som pedagogiska förebilder och utmanar barnen till att självständigt ta initiativ och eget ansvar. Vi samtalar och lyssnar till barnens tankar och idéer. Vi inbjuder varje vecka till ett barnråd, där barnen påverkar kommande aktiviteter och utvärderar veckan som varit och utgår från det underlaget vid planeringen.

Vi har en god kontakt med alla föräldrar i det dagliga samtalet och bjuder in till förskole-/föräldraråd och föräldramöten i dialogform. Vårt intranät inbjuder till kommunikation - där lägger vi ut information och får tips och synpunkter från er föräldrar.

Senast uppdaterad 110502