Sidhuvudbild

Verksamhet

Förskolan har tre avdelningar. På de två småbarnsavdelningarna, Grodan och Krokodilen arbetar fyra pedagoger, med tio barn på varje avdelning. Barnen är 1-3 år. På storbarnsavdelningen Nyckelpigan, där barnen är
3 - 6 år, är tjugo barn inskrivna och där arbetar fyra pedagoger.

Senast uppdaterad 150224