Information om webbansökan

Formulär
Ansökan om plats via Internet sker via särskilt webbformulär kopplat till stadsdelsförvaltningens hemsida. Senare i år kommer föräldrar att kunna registrera ändrad inkomst, avsluta placeringar, ändra köalternativ samt svara på platserbjudande direkt via sin webbläsare. Inskickade uppgifter behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen.

Via länk på vår hemsida kommer föräldrar som vill söka plats till en webbsida för att ange de stadsdelar som ansökan om plats avser. När föräldern valt den eller de stadsdelar som ansökan avser kommer den vidare till själva ansökningsformuläret.

I ansökningsformulärets övre del anges personuppgifter för barnets och dess föräldrar, sökande och medsökande.

I delen för att ange önskemål om service kan Område, enheter och förskola fritt väljas. I fältet Område presenteras stadsdelens förskoleområden. Beroende på valt område presenteras de förskolor som finns i respektive område. Slutligen anges när placering önskas för det aktuella barnet.

Handläggning av webbansökan
Ansökan om plats skickas till en webbserver och föräldern får en omedelbar kvittens på att ansökan är inskickad. Den inskickade webbansökan är nu lagrad på webbservern, där behandlingen väntar på att automatiskt bli överförd till Stockholms stads registreringssystem för vidare handläggning av stadsdelens handläggare.

E-post
Om föräldern i sin ansökan angivit en e-postadress så kan en e-postbekräftelse på den inkomna ansökan med alla uppgifter skickas till den angivna e-postadressen.